Danielius Jakubavičius

Kviečiu pasižiūrėti kokia puiki Vasario 16-osios šventė vyko Alovėje Alytaus r.