Auksė Čyžiūtė

Rugpjūčio 14 dieną Žolinių atlaidų išvakarėse, Alytaus rajono Eičiūnų krašto aktyvaus ūkininko, gerai žinomo arklių augintojo Kęstučio Žeimio iniciatyva, suorganizuotas arklių mylėtojų ir augintojų, su karietomis važnyčiotojų respublikinis suvažiavimas. Atvykusius svečius Butrimonyse pasveikino Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas ir Eičiūnų bendruomenės pirmininkė Milda Stanevičienė.