Danielius Jakubavičius

Štai kokia Velykų bobutė lankėsi Alovės seniūnijoje Alytaus rajone.