Laurynas Jakubavičius

2018 08 30 d. po ilgos pertraukos Alytaus r. Miroslavo kultūros namuose ir  vėl suskambo gražiausios vestuvinių muzikantų dainos ir gausių žiūrovų plojimai.

Pasižiūrėkite sutrumpintos "Siautulingojo vestuvinių muzikantų ekspreso" šventės:

Renginio organizatorius Edvinas Zaleckas, vedėjas, garvežio mašinistas Arūnas Narauskas:

O taip muzikantai Miroslave koncertavo 2011 metais: