"Žaliam berže gegulė kukavo" dainą dainuoja Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos mišrus ansamblis.