Danielius Jakubavičius

Smagu pristatyti Marijampolės rajono kultūros centro  Želsvos šokių kolektyvą "Žaltytis". Vadovė Asta Volungevičienė.