Stiprės savivaldybės buhalterinė apskaita, dirbs tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

 Stiprės savivaldybės buhalterinė apskaita, dirbs tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Vienoje vietoje vykdoma
savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita bus kokybiškesnė,
skaidresnė ir efektyvesnė – tokiu argumentu remdamasi Alytaus rajono savivaldybės
taryba centralizuoja keturių biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir
administracijoje steigia papildomas pareigybes.

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vykdys biudžetinių įstaigų
Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Visuomenės sveikatos biuro,
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos buhalterinę apskaitą. Centralizavus apskaitą,
bus sklandžiau vykdomas darbas, mažės ir finansiniai ištekliai.

„Buhalterinę apskaitą
tvarkant centralizuotai, biudžetinės įstaigos nepraras savo finansinio
savarankiškumo, t. y. biudžetinių įstaigų vadovai, vadovaudamiesi atsakingo ir
kokybiško savo įstaigos veiklos planavimo, racionalaus ir ekonomiško jiems
skirtų biudžeto lėšų naudojimo principais, įstaigos veiklą ir toliau organizuos
taip, kad būtų teisėtai ir ekonomiškai naudojamos biudžeto bei kitos tikslinės
lėšos ir asmenims būtų teikiamos kokybiškos paslaugos“, – sakė savivaldybės
administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja Erinija
Perednikaitė.

Savivaldybės taryba nuo šių metų rugsėjo 12 d. didina
didžiausią leistiną administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš
savivaldybės biudžeto, skaičių nuo 189 iki 193. Vietoj buvusių 4,5 buhalterių pareigybių,
kurios iki šiol yra minėtose įstaigose, taryba steigia tris pareigybes Alytaus
rajono savivaldybės administracijoje. Į įsteigtas vietas asmenys bus priimami
(perkeliami) nuo šių metų spalio 3 d.

Dar viena – tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė Alytaus rajono savivaldybės
administracijoje steigiama vykdant Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus.
Koordinatorius  užtikrins  teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų  (turintiems didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
koordinavimą. Ši pareigybė finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius bus skiriamas
teisės aktų nustatyta tvarka.

Alytaus
rajono savivaldybės informacija


 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių