Dainą "Ypatinga" atlieka grupė "Muzika Jums" Gintautas ir Rokas iš Alytaus krašto.

Šie du šaunūs vyrai kiekvienoje šventėje dainuoja puikiai ir svarbiausia nuoširdžiai. Moka prieiti ir prie vyresnio, ir prie jaunesnio! O kur gyva muzika ir puikios dainos, tai ne... didžėjus ir tušti plepalai su žaidimais... (atsiprašau, kad įžeidžiami naujos laidos balių ir vestuvių tuščiakalbiai).