Iki šiol dar niekas nestatė paminklo seniesiems dainininkams, kuriems esame dėkingi už gausų dainuojamosios tautosakos palikimą.

Jau rugpjūčio 1 dieną, 11 valandą Pamerkių kaime bus atidengtas naujas, analogų Lietuvoje neturintis paminklas.

Paminklo iniciatoriaus geologo Gedimino Motuzos, atradusio itin retą kvarcito riedulį iš Pamerkių miško, noras - atiduoti pagarbą Pamerkių kaimo dainiams bei kitiems daininkams, gyvenusiems prie Merkio įsikūrusiuose kaimuose: juk jie šsaugojo ir perdavė ateities kartoms didžiausią mūsų kultūros vertybę – liaudies dainą. Pamerkių kaime įrašytas nemažas pluoštas Marijonos Biekšienės, Onos Pucienės, Jono Baniuškaičio, ir „dainų karaliaus“ Miko Matkevičiaus dainų. Kuriant paminklą buvo prisimenami ir kitų pamerkių kaimų žymieji dainiai: Petras Zalanskas iš Mardasavo, Anelė Čepukienė iš Akmens, Rožė Sabaliauskienė iš Puvočių…

Naujasis, skulptoriaus Gedimino Piekuro iš minėto riedulio sukurtas paminklas atkartoja M. Matkevičiaus žinomiausios dainos įvaizdžius:

„Oi ant kalno an aukštojo, stovi balta karūnėla
Po tuoj baltu karūnėłi guli pilkas akmenėlis…“

Miko Matkevičiaus balsą galite išgirsti čia:
http://folkloras.lmta.lt/irasai/KLF_2-21

Visai šalia paminklo vietos, kitoje gatvės pusėje ir gyveno Mikas Matkevičius. Iš čia skambėjo jo dainos, čia jas užrašinėjo tautosakininkai, čia jų mokėsi įvairūs dainininkai, kurių viena pirmųjų - Veronika Pavilionienė.

V. Povilionienė ne tik padainuos M. Matkevičiaus dainų, bet ir pasidalins prisiminimais iš to laiko, kuomet jiedu bendravo, papasakos, kaip ji mokėsi dainų iš šios „dainų skrynelės”.

Paminklo atidengimo šventėje pamerkių kaimuose skambėjusias dainas taip pat atliks:
Valkininkų folkloro ansamblis „Santaka“,
Rokas Kašėta ir Eglė Česnakavičiūtė,
Migloko.

Šventėje dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, paminklo iniciatorius ir užmanytojas Gediminas Motuza su šeima, paminklo autorius skulptorius Gediminas Piekuras, Pamerkių kaimo bendruomenė ir kiti, prisidėję prie paminklo atsiradimo.

Paminklo atidengimo šventės vieta - priešais trobą, kurios adresas Merkio g. 72, Pamerkių kaimas.
Automobilius parkuoti galėsite netoliese esančioje erdvėje

Varėnos kultūros centro informacija