Danielius Jakubavičius

Kviečiu prisiminti šaunius vadovės Reginos Zabitienės Ūdrijos kultūros namų kolektyvus. Alytaus rajonas. Vlado Krušnos archyvas.