Štai kaip Alytaus r. Makniūnų kaime vyko vasaros ir Antaninių šventė!

Auksės Čyžiūtės parengta vaizdo medžiaga: