Tags :Danielius.net 15 metų

Žmonės

Danielius.net jau 15 metų! (video)

Vertinu kiekvieną žmogų, nežiūrint jo užimamų pareigų, statuso ar išsilavinimo. Nes mano portalo – danielius.net – misija kasdieniame ir politiniame gyvenime sakyti tiesą. Ir tą darau jau 15 metų!  Būsiu atviras,