Danielius Jakubavičius

2020 metų vasario mėnesį kiekvienos gimnazijos ir vidurinės mokyklos abiturientų klasės susiruošė į šimtadienių šventes, o vieną tokią pavyko užfiksuoti Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus - Naruševičiaus gimnazijoje. Pasižiūrėkite trumpo video reportažo: