2021 metų paskutinėmis gruodžio dienomis, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenė įgyvendino sporto projektą ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 bendrai finansuojamą Valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Sporto projekto dėka buvo paskatintas fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos įpročiai, sustiprinta sveikata, aktyviai, kryptingai ir organizuotai laiką praleido daugelis Alytaus rajono vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų, tame tarpe senjorų tvirtino mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Įsigijus sporto inventorių ir įrangą atsirado galimybė rengti kokybiškus sportinius renginius – sveikos gyvensenos kursus suaugusiems Dauguose (Ežero g. 18); vaikų ir jaunimo stovyklas Nemunaityje (Vytauto g. 44); varžybas, konkursus. Sudarytos sąlygos stovyklauti atnaujintose mokyklos patalpose Nemunaityje įtakojo kokybišką sveikatos lygį, sustiprėjo vaikų, jaunimo fizinis aktyvumas, įtraukumas, sportinių rezultatų galimybių plėtra, teigė sėkmingai dvyliktąją sporto savaitgalio stovyklą įgyvendinę entuziastingi vadovai Sigitas Junevičius, Laima Zalanskienė, Gintautas Pikūnas. Projekto veiklos paskatino komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pagarbą taisyklėms ir kitiems, suteikė asmeninį tobulėjimą. Savaitgalio stovyklos, tai aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas tiek vaikams, tiek jaunimui mėgstantiems iššūkius ir komandinę bendrystę, teigė projekto vadovė L. Zalanskienė.