Saulėtą liepos 1-ąją susirinkusius iš įvairių seniūnijų  birželio mėnesio jubiliatus Alytaus rajono savivaldybės vadovai pasveikino ir nuoširdžia padėka už gerą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, ir gėlėmis bei dovanomis.

 „Džiugu, kad jūsų tiek daug, kad rūpime vieni kitiems! Sveikinu su jubiliejiniais gimtadieniais ir  linkiu džiaugtis gyvenimu, dalintis tuo džiaugsmu su kitais. Linkiu visokeriopos sėkmės, laimės, sveikatos“,– sukaktuvininkams sakė meras Algirdas Vrubliauskas.

Mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus pareigas Virgilijus Pranskevičius įteikė jubiliatams gėlių, atminimo dovanų.

Sukaktuvininkų vardu savivaldybės vadovams ir darbuotojams dėkojo Pranas Zajankauskas, sakydamas, kad žmonėms malonu, kai jie yra prisimenami ir vertinami. Tai glosto širdį, neleidžia jaustis vienišiems ir pamirštiems.

Mero padėkos jubiliejaus proga skirtos: Venciūnų kaimo „Venciūnų sodiečių“ bendruomenės nariui Eugenijui Grigūnui, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos Alovės komandos ugniagesiui gelbėtojui Alvydui Kariniauskui, Daugų seniūnijos gyventojai Solveigai Jarusevičienei, Pivašiūnų senelių namų direktoriui Sigitui Karlonui, Pivašiūnų seniūnijos gyventojoms Vilmai Burneikienei ir Janinai Vasiliauskienei, kapelos „Pivašiūnai“ muzikantui Pranui Zajankauskui, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos Butrimonių komandos ugniagesiui gelbėtojui Valdui Laukaičiui, „Makniūnų sodžiaus“ bendruomenės pirmininkei Dalei Baranauskienei, SĮ „Simno komunalininkas“ direktoriui Juozui Kalėdai, Viešosios bibliotekos Butrimonių filialo vyr. bibliotekininkei Astai Daironienei, Butrimonių krašto istorikei, muziejininkei Danutei Anušauskienei, Miroslavo gimnazijos darbuotojams Juozui Kuncevičiui ir Gintui Vilpišauskui, Simno gimnazijos mokytojai Danutei Gudaitienei, sveikinimas su jubiliejumi - Simno gimnazijos direktorei Jolantai Gudelienei. Už ilgametį darbą padėka įteikta Alovės seniūnijos socialinių išmokų specialistei Astai Kisielienei

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko padėkos už gerą darbą ir aktyvią veiklą taip pat buvo skirtos Alovės seniūnijos gyventojai Laimutei Kmielienei, Butrimonių gimnazijos darbuotojai Vilijai Rudinskienei, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorei Idalijai Šukevičienei, ilgametei Miroslavo gimnazijos mokytojai Angelei Gudaitienei.


Alytaus rajono savivaldybės informacija