Danielius Jakubavičius 

Per 22 Lietuvos Sutrikusio Intelekto Žmonių Globos Bendrijos "Viltis" Alytaus Rajono Padalinio veiklos metus išaugo ir pasikeitė ne vienas auklėtinis, turbūt ir ne vienas mokytojas, tačiau šios organizacijos kryptys buvo ir bus visada tokios pačios: mokyti negalią turinčius žmones, rūpintis jais bei visų svarbiausia- padėti jiems kuo lengviau integruotis į darbo rinką ir ypač - būti lygiateisiais mūsų šalies piliečiais.