Šiemet Vasario 16-oji ypatinga – 103-iąsias savo valstybės atkūrimo metines švenčiame kitokiame kontekste: kritinis laikas, kai būtina dar labiau susitelkti ir būti atsakingiems, kad laimėtume kitokią kovą- kovą su pandemija, patikrina kiekvieno piliečio vertybines nuostatas. Tačiau pamatinė vertybė – laisvė turi būti įprasminama, o ją iškovojusieji pagerbiami bet kokiomis aplinkybėmis. Turime kuo didžiuotis, tad pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Butrimonių gimnazijos bendruomenė suplanavo ir vykdė įvairiapusę veiklą: akcijas, iniciatyvas, parodas, netradicinio ugdymo pamokas - daug kas vyko kitokiu formatu ir persikėlė į virtualią erdvę.

Gimnazijoje vasario 9-11 dienomis vyko istorijos-pilietiškumo pamokos „Mūsų šalies šventė“, Vasario 16-osios pamoka 5-8, I-IV g klasėms.

Vasario 16-ajai paminėti skirta lietuvių kalbos mokytojos Danos Gecevičienės ir istorijos mokytojos Dalios Adžgauskienės virtuali netradicinė pamoka-susitikimas ,,Lietuvos laisvės vingiai“. Pamokos dalyviai, II-IV g klasių mokiniai bei jų mokytojai, susitiko su politologu, LR Seimo nariu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Svečias pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo 103 –iosiomis metinėmis, kalbėjo apie Lietuvos valstybingumą ir nepriklausomybę skirtingais istorijos laikotarpiais, pabrėžė, kad didžiausia tautos vertybė yra jos laisvė ir nepriklausomybė. Taip pat kalbėjo kita aktualia šiandienos tema - dezinformacija: kaip atpažinti netikras naujienas, į ką būtina atkreipti dėmesį norint nustatyti informacijos patikimumą. Pamokos pabaigoje, argumentuotai atsakę į svečio klausimus, prizus – termo puodelius laimėjo aktyviausi dalyviai: II g klasės mokinė Akvilė Marcinkevičiūtė, IV g klasės - Aistė Špačkauskaitė ir gimnazijos direktorius Valdas Valvonis.

Valstybės atkūrimo dienos proga savo šalį daina „Sudainuokime Lietuvą“ virtualiai pasveikino gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Neringos Valvonienės.

Gražiausiais žodžiais apie Lietuvą, tautiškumą ir savo santykį su tėvyne kalba lietuvių kalbos mokytojų Renatos Balčiūnienės ir Irenos Šimanskienės 5-8, I g klasių mokiniai kūrybiniuose literatūriniuose darbuose „Dainuojame laisvę“.   

Išskirtinė dailės mokytojos Neringos Jančauskaitės ugdytinių 5-8, I-II g klasių mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda „Lietuva - mažas žemės kampelis, koks lietuviui esi tu brangus“, skirta Vasario 16-ajai, įprasmino žmogaus ir gamtos kūrybos sąsajas, žmogaus santykį su pasauliu bei istorija.

Minėdami Lietuvos gimtadienį, Butrimonių gimnazijos sceninės kalbos būrelio (mokytoja Asta Daironienė) ir šokių kolektyvo „Gojelis“ (vadovė Živilė Patinskaitė) ugdytiniai savo kūrybiškumą perteikė virtualia menine kompozicija „Tau, Lietuva, kad būtum tik laisva...“ Mokiniai savo tapatumą su gimtuoju kraštu, gimtąja kalba atskleidė Dzūkijos krašto kūrėjų D. Bačinskienės („Lietuva tėvynė“), A. Galbuogienės („Dovana Lietuvai“), O. Baltrukevičienės, G. Švabienės žodžiais. Per šokį ir žodį išreikšdami savas mintis, jausmus, asmeninę patirtį, atsakydami į klausimą „Kas man yra Lietuva?“,  mokiniai kaskart atranda galimybę pajausti savąją būtį tautos vienybėje.

Vasario 16-ajai paminėti skirtas ir II g klasės mokinių kompiuterinės leidybos įgūdžius pademonstravęs plakatas, sukurtas per informacinių technologijų pamokas vadovaujant mokytojai Jonei Poliakienei.

Trečiokai su mokytoja Rita Peckuviene paminėjo Lietuvos gimtadienį virtualioje pamokoje apžvelgdami valstybės istorijos esminius momentus bei išsakydami nuoširdžiausius linkėjimus savo šaliai. Mokytojos Sigutės Žvinakienės pirmokai taip pat skyrė Lietuvai gražiausius žodžius bei sveikinimus.

Butrimonių ikimokyklinio skyriaus bendruomenė, laukdama Vasario 16 -osios šventės, kūrybiškai panaudojo šios žiemos „turtus“- sniegą bei ledą- kūrybinis mažųjų darbas „Vasario žiedas Lietuvai“ džiugina akį: pastatyta sniego pilis, papuošta spalvotais ledo delniukais, simbolizuoja meilę savo kraštui. Šalia sniego pilies vėliavos spalvomis „pražydo“ ir medis – tokia akcija mažieji išreiškė savo pilietiškumą.

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius taip pat organizavo daug įvairių veiklų, skirtų paminėti Vasario 16-ąją: vyko tam skirtos pamokos, klasės valandėlės, žaisminga bendruomenės iniciatyva „16 sniego angelų Vasario 16-ajai“, kurioje dalyvavo ir mokytojai, ir mokiniai, nepabijoję kristi į pusnis ir pasidžiaugti sniegu.

1-4 klasių mokiniai piešė piešinius ir rašė sveikinimus Lietuvai – gimė puiki virtuali paroda „Vasario 16-ajai!“ Savo meilę gimtajam kraštui mokiniai išreiškė deklamuodami eiles, kurių galima pasiklausyti vaizdo įraše. Jungtinės mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupės ugdytiniai piešinių parodoje „Piešiu Lietuvą“ išsakė savo požiūrį į Lietuvos laisvę, vėliavos spalvų reikšmę, tautinę tapatybę.

Butrimonių gimnazija, kaip ir kasmet, Vasario 16-ąją švenčia pilietiškai - organizuojami šiaurietiško ėjimo žygiai aplankant kovotojų už Lietuvos laisvę – partizanų žūties vietas šiemet pakeisti į estafetinį ėjimą ,,Valstybingumo keliu” Butrimonių gimnazijos stadione. Nuo 10-os iki 16-os valandos kas 16 minučių (pabrėžtinis skaičiaus simboliškumas) perduodant ėjimo estafetę vis kitam žmogui, buvo įprasmintas kartų vienybės atkuriant Lietuvos valstybingumą ir žengiant demokratinės valstybės keliu momentas. Estafetėje dalyvavo ne tik jos iniciatorius gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, gimnazijos bendruomenė, bet ir Butrimonių parapijos klebonas Virgilijus Balnys, bendruomenės ,,Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė, Butrimonių seniūnijos seniūnas Andrius Karlonas, seniūnaitė Gedvilė Jusienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas bei kiti bendruomenės nariai. Pasibaigus estafetei, buvo apdovanoti šiaurietiško ėjimo entuziastai.

Dar vienas labai svarbus šios Vasario 16-osios momentas – kovotojų už nepriklausomybę - partizanų pagerbimas. Butrimonių kapinėse prie Laisvės kovotojų paminklo žvakutes uždegė V. Valvonis, A. Karlonas, šaulių būrelio vadovė Ramutė Jablonskienė, gimnazijos Tėvų klasės atstovė Aušra Malinauskienė su dukrele Aiste, gimnazistas Edvinas Slavinskas – simbolinis istorinės atminties perdavimas iš kartos į kartą, kad puoselėtume ir gintume mums iškovotą laisvę neužmiršdami jos gynėjų ir pagerbdami jų auką tėvynei.

                      Kūrybiško požiūrio į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą pavyzdys - ir seniūno A. Karlono iniciatyva: Butrimonių gimnazijos stadione buvo sukurtas Vasario 16-osios sniego labirintas.

Kaip ir visada, šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Butrimonių gimnazijoje šviesus ir pilietiškas. Bendruomenė, švęsdama Vasario 16-ąją, išreiškia pilietišką požiūrį, stiprina bendruomeniškumą, kryptingai formuoja savo ugdytinių vertybines nuostatas ir puoselėja tautinę tapatybę.

Renata Balčiūnienė, Butrimonių gimnazijos mokytoja