Ką tik pasibaigė nacionalinio Mokyklų edukacinių erdvių konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti.

Butrimonių gimnazija, daug metų tikslingai kurianti ir puoselėjanti edukacines erdves, jau penktą kartą tapo nacionalinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso I vietos laimėtoja. Toks kruopštaus, kūrybiško ilgamečio darbo įvertinimas nacionaliniu lygiu – dar vienas svarus gimnazijos pasiekimas. Finale dalyvavo 80 mokyklų ir Butrimonių gimnazija nugalėjo bendrojo ugdymo mokyklų A kategorijoje (mokyklos, bent kartą laimėjusios konkurse).

Inicijuotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkursas organizuojamas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kas dvejus metus. Konkurso tikslas – aktyvinti tikslingą mokyklų edukacinių erdvių kūrimą bei kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procese, skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą, ugdyti jų aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes.

Nugalėtojus išrinko nacionalinė edukacinių erdvių vertinimo komisija, vietose apžiūrėjusi finaliniam konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves. Komisija puikiai įvertino   Butrimonių gimnazijos erdvių atitiktį pagal daugybę konkurso nuostatų kriterijų.

Gimnazija kuria edukacines erdves vadovaudamasi Geros mokyklos koncepcijoje akcentuojamu ugdymo(si) aplinkos dinamiškumo, atvirumo ir funkcionalumo principu, o edukacijai kūrybingai ir tikslingai naudojami įvairūs mokyklos aplinkos komponentai. Kadangi gimnazija plečia fizinį aktyvumą skatinančių priemonių įrengimą, daug dėmesio skiria sveikatą stiprinančių ir mokančių ją saugoti erdvių sukūrimui, nuo 2020 metų vasario mėnesio jau turi ne tik sveikatą stiprinančios, bet ir aktyvios mokyklos statusą.

Butrimonių gimnazijos penktą kartą iš eilės laimima nacionalinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso  I vieta - sutelkto bendruomenės darbo rezultatas: į edukacinių erdvių kūrimo veiklą įsijungia visa bendruomenė, aktyviai inicijuojama gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio, - mokytojai, aptarnaujantis personalas, mokiniai bei jų tėvai, seniūnija, Butrimonių bendruomenė “Šviesa”.


Tokioje tikslingai sukurtoje mokyklos aplinkoje ugdymo procesas sudaro sąlygas mokinių patyriminio ugdymo(si) plėtotei tobulinant įvairias kompetencijas.

Butrimonių gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė