Danielius Jakubavičius

Kviečiu prisiminti 1999 m. Daugų bažnyčios chorą, kuriam vadovavo vargonininkas Antanas Laugalis. Vlado Krušnos archyvas.