Saulėtą ketvirtadienio popietę 2018 10  Daugų bendruomenės žmonės ir svečiai rinkosi į moterų ansamblio “Suvingio banga” penkerių metų kūrybinės veiklos šventę.

Jau atskubėjo pirmos šalnos,

Dangus vis daros neramus.

Lietus nukrito į mūs delnus,

Atvėrėm rudeniui vartus….

Šiomis eilėmis  prasidėjo jubiliejinė šventė. Ansambliečių pasveikinti atvyko Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė, Daugų seniūnijos seniūnė Irma Kašėtienė  ir įvairių organizacijų vadovai.


Ansamblietė Vida Kalmatavičienė pateikė  “Suvingio bangos” veiklos ataskaitą, kurioje pažymėta, jog iniciatyvių Daugų moterų 2013m. spalio mėnesį iškelta idėja kurti ansamblį virto tikrove, kai jam sutiko vadovauti nuoširdi, profesionali, sumani muzikos mokytoja Stasė Maževičienė.

 Pirmasis  viešas moterų ansamblio pasirodymas įvyko  Daugų miesto bendruomenės visuomeninės organizacijos „Daugų kraštas“ amatų kiemelio atidarymo iškilmėse.

 Moterų ansamblio „Suvingio banga“  debiutas svetur įvyko Pivašiūnuose,  amatų centre vykusioje  „ Gaspadinių klubo“ 1-ojo  gimtadienio šventėje.  

Įsimintini  moterų ansamblio  pasirodymai  Pocelonių „Perkūnkalnio“ kaimo bendruomenėje  Gedulo ir vilties dienai skirtoje bendrystės šventėje, Varėnos rajono Gudžių bendruomenės kaimynų popietėje, Mikalavo kaimo bendruomenės šventėje. Nuoširdūs susitikimai vyko Makniūnų bendruomenėje, kur pristatyta koncertinė programa „Gimtinei pavasaris dainuoja‘‘, koncertuota Alytaus rajono viešosios bibliotekos Daugų filiale poezijos pavasario šventėje  ir popietėje „Padėka skaitytojui“, Nemunaičio seniūnijos šventėje, Simno senjorų klubo „Bočiai“ draugystės popietėje.

Pažymėta, jog jau treji metai ansamblį sieja graži draugystė su bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono  padaliniu. Kartu įgyvendinti socialiniai projektai.

 „Suvingio bangos“ dainos skambėjo Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje,  Pivašiūnų senelių globos ir parapijos globos namuose, Miroslavo senelių globos namuose. Tai buvo jautrūs ir šilti susitikimai.

Moterų ansamblis prisidėjo  ir prie Daugų trečiojo amžiaus universiteto veiklų.

 Sėkmingai pasirodyta Vilniuje vykusiame respublikiniame meno saviveiklos kolektyvų  festivalyje.

Kartu su rajono meno ir sporto mokyklos mokytojais  koncertuota LR Seimo rūmuose renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo  100 - mečiui.

Moterų ansamblis kviečiamas pasirodyti valstybinių švenčių minėjimuose, tradiciniuose renginiuose, vykstančiuose Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyriuje.

Geriausias  ansamblio kūrybinės veiklos įvertinimas – žiūrovų šypsenos. O dar kai po pasirodymų sulaukiame padėkos, pagiriamojo žodžio – geros emocijos  užlieja širdis.

Išreikšta  padėka rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui ir  visai savivaldybės tarybai už lėšas skirtas  ansambliečių sceniniams drabužiams. Taip pat padėkota visiems prisidėjusiems savo pagalba, patarimais prie ansamblio veiklos.

Tačiau moterų ansamblio  5 -erių metų veikla pažymėta  ne vien prasmingais darbais, koncertais, susitikimais, džiaugsmingomis akimirkomis -  būta ir netekčių. Prisiminti anapilin išėję šviesaus  atminimo žmonės: ilgametė ansamblio dalyvė, poezijos posmų ir dainų autorė Aldona Sabonytė – Kazlauskienė,  svariai  prisidėjęs prie ansamblio veiklos Antanas Laugalis. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Baigdama pranešėja pasakė: gyvenimas tęsiasi, džiaugiamės kiekviena diena. Dar aukščiau kilkime ant  Suvingio bangos.

Po veiklos ataskaitos plojimais ir ovacijomis sutiktos ansamblio moterys susirinkusiems  šventės svečiams ir dalyviams skyrė šiltą jausmingą dainą apie jaunystės svajonę.

 Renginio vedėja  pakvietė svečius tarti sveikinimo žodį.

Savivaldybės mero pavaduotojas įteikė ansambliui mero Algirdo Vrubliausko sveikinimą su linkėjimais, kad nuoširdus muzikavimas,  atliekamos skambios melodijos ir toliau skaidrintų nuotaiką, skatintų bendrauti, nuteiktų pozityviai ir dovanotų daug gražių emocijų.

Sveikindami ansamblietes su gražiu jubiliejumi kiti šventės svečiai, pradžiugino  gėlių puokštėmis, linkėjo geros sveikatos, energijos, neblėstančio entuziazmo, kad kolektyvo kelias ir toliau būtų kūrybingas, įdomus ir prasmingas.

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius įteikė dovanų kuponą kelionei, o Daugų miesto asociacijos “Daugų kraštas” pirmininkė Raimonda Šilienė dovanojo kuponą muzikos instrumentams įsigyti.

Savo sveikinimus ir skambias  dainas jubiliatėms ir šventės dalyviams  skyrė  Simno „Bočiai“, Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ ansamblis, Pocelonių krašto asociacijos „Perkūnkalnis“ kolektyvas, Daugų kultūros namų vokalinis ansamblis “Vėrinys“ ir vokalistė Ilona Zapolskienė.

Baigiamajam šventės akordui  vėl skambėjo  moterų ansamblio „Suvingio banga“ dainos. 

Ansambliečių padėka, šilti žodžiai, gėlės skirtos vadovei Stasei Maževičienei ir akomponiatoriui Vidui Balkui.

Ansamblio vadovės išsakyti nuoširdūs ir su humoristine gaidele žodžiai kiekvienai ansamblio dalyvei žiūrovų salėje sukėlė daug teigiamų emocijų ir plojimų.

Padėkota  rėmėjams ir visiems šventės organizatoriams.

Mes norime  dainuoti, norime praplėsti draugystės ryšius  su esamais ir naujais  kolektyvais. Juk sakoma, dainuojantis žmogus niekad nesensta.

Tad gyvenkime, džiaukimės ir dainuokime! 

                                             Ansamblio „Suvingio banga“ informacija