Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Salomėjos Nėries gatvės pavadinimas Dauguose pakeistas į Sofijos Smetonienės.

Pakalbinome šio sumanymo iniciatorių Daugų seniūnės pavaduotoją Algirdą Marčiukonį ir šioje gatvėje gyvenančią Bronę Stašauskienę.