Įgyvendinant Policijos generalinio komisaro R. Požėlos patvirtintą planą ir siekiant užtikrinti kaimiškų vietovių gyventojų saugumą, visi Alytaus apskrities policijos teritorijose dirbantys vyriausieji tyrėjai lankys ir jau aplankė kaimų, gyvenviečių ir atokesnių vietovių vienišus, senyvo amžiaus asmenis, taip pat žmones su negalia ir tuos, kurie gali potencialiai tapti nusikalstamų veikų aukomis.

Vykdydami prevencines priemones, policijos pareigūnai bendradarbiauja su seniūnijų seniūnais, socialiniais darbuotojais, seniūnaičiais. Šio plano tikslas – betarpiškas vyriausiųjų tyrėjų ryšys su vietos bendruomene, identifikuojant ne tik problemines vietas, bet ir gyventojus, kuriems kyla didžiausia grėsmė. Susitikimų su kaimiškųjų teritorijų gyventojais metu dalijamasi aktualia informacija, kontaktais, užmezgant grįžtamąjį ryšį tarp piliečių ir už jų teritoriją atsakingų policijos atstovų. Susitikimus planuojama kartoti kelis kartus per metus, kad policijos pareigūnai būtų pažįstami su vietos gyventojų problemomis ir iškilus grėsmei, asmenys žinotų kur ieškoti pagalbos.

Viena iš pirmųjų, Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus policijos pareigūnė susitiko su aptarnaujamos teritorijos Alytaus, Miroslavo, Simno ir Krokialaukio seniūnais bei minėtų seniūnijų socialinėmis darbuotojomis. Vykdant prevenciją kartu su seniūnijos atstovais ji bendravo su kaimiškų vietovių gyventojais, priminė jiems apie riziką tapti nusikalstamų veikų aukomis.

Šio mėnesio pradžioje kitas Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas kartu su naujai paskirtu seniūnu lankė senyvo amžiaus senjorus Butrimonių seniūnijoje ir šią savaitę toliau vykdys plane numatytas prevencines veiklas Alovės seniūnijoje, taip pat Daugų, Punios, Pivašiūnų, Raitininkų ir Nemunaičio seniūnijose.

Primename, kad norint sužinoti atsakymą į klausimą, susijusį su policijos veikla galite kreiptis bendruoju policijos informacijos telefonu +370 700 60000. 

Alytaus apskr. VPK informacija