Danielius Jakubavičius

Štai kaip grojo 1989-1990 metais Joninių šventėse Dubėnų kapela. Vadovas Vladas Steponavičius. Iš Kazimiero Sventicko archyvų.