Danielius Jakubavičius

Muzikantas Gintaras Matonis su savo nauja daina (eilės Vaclovo Matažinsko) visiems parodo, kad ne gėda dzūkiškai kalbėti, o tuo labiau ir dainuoti...