Danielius Jakubavičius

Artėjant į pabaigą Alytaus r.savivaldybės tarybos narių 2015-2019 metų kadencijai, panorau Danielius.net tinklalapio skaitytojams pristatyti visus 25 tarybos narius ir paklausti jų tų pačių klausimų. 

Prieš tai buvo paskelbta apie du tarybos narius, tai Ramunę Gaisrienę ir Vytautą Zubrą, dabar - apie Gintautą Radžiukyną ilgametį Simno žemės ūkio mokyklos direktorių.

1. Nuo kada esate Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu?

G. Radžiukynas: Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu esu jau tris kadencijas, nuo 2007 metų.

2. Ar jūsų deklaruota gyvenamoji vieta atitinka dabar esamą gyvenamąją vietą?

Mano deklaruota gyvenamoji vieta - Kalesninkų kaimas Simno seniūnija. Ten ir gyvenu.

3. Ką planavote nuveikti taryboje ir kas pasisekė ar nepasisekė nuveikti?

Vieną kadenciją buvau kontrolės komiteto pirmininkas, o paskutines dvi kadencijas esu biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininkas. Todėl labai svarbu , kad būtų sėkmingai renkamos biudžeto pajamos ir racionaliai naudojamos lėšos. Aktyviai dalyvauju įvairiose komisijose sprendžiant aktualius klausimus rajonui (smulkaus verslo, sporto, kelių priežiūros, kapinių sutvarkymo, gatvių apšvietimo, socialinio  būsto, švietimo ir kitais). Manau, kad daugumą klausimų pavyko išspręsti teigiamai.


4. Ar palaikote ryšį su Alytaus rajono žmonėmis, savo rinkėjais? Dalyvaujate renginiuose, skambina jums su prašymais ir panašiai?

Aktyviai palaikau ryšį su Alytaus rajono gyventojais. Stengiuosi pagal galimybes aktyviai dalyvauti rajone organizuojamuose renginiuose. Gaunu daug klausimų raštu, telefono skambučiu, kur žmonės prašo padėti išspręsti jiems iškilusias problemas. Dėl kelių, apšvietimo, komunalinių atliekų ir kita. Todėl pagal savo galimybes ir kompetenciją padedu, o jei nepavyksta , kreipiuosi raštu arba žodžiu į rajono merą, savivaldybės specialistus , ir bandome rasti sprendimą.

5. Kokius dar taryboje gvildensite klausimus ir problemas per likusius kadencijos mėnesius?

Per likusius kadencijos mėnesius naujų planų neruošiu, todėl lieka įgyvendinti visus pradėtus bei numatytus darbus. 

6. Ar ketinate kandidatuoti kituose savivaldos rinkimuose? 

Klausimas atviras...

Ačiū.


P.s. Prieš tai buvo skelbta: 

Ramunė Gaisrienė - gydytoja, tarybos narė:

http://www.danielius.net/straipsniai/pristatome-ramune-gaisriene-alytaus-rajono-savivaldybes-tarybos-nare

Vytautas Zubras - Alytaus profesinio rengimo centro direktorius, tarybos narys:

http://www.danielius.net/straipsniai/pristatome-alytaus-r-savivaldybes-tarybos-narius-vytautas-zubras