Ant stalo atversta knyga

Brandinta mokslo mintys…

Kasdien taisėte mažas klaidas,-

Tokia atminty mums išliksite.


Vėsiom žvaigždėm jau naktys lyja.

Jų prikrenta į širdį, į knygas, atsiminimus.

Ir išvilioja po rudens dangum klajoti mus...

IN MEMORIAM
BIRUTĖ RAMONIENĖ
– (ŠIPELIENĖ - JUREVIČIŪTĖ) – 1943-04-25 – 2019-09-06

 

2019 m. rugsėjo 6 dienos rytą po sunkios ligos netekome žinomos Lietuvos pedagogės (specialiosios pedagogės, logoterapiautės), aktyvios visuomenininkės Birutės Ramonienės (Šipelienės Jurevičiūtės) – 1943-04-25 – 20019-09-06.                                                               Velionė gimė 1943 metais balandžio 25 dieną Panevėžyje, čia baigė 5 vidurinę mokyklą, studijavo ir baigė tuometį Šiaulių pedagoginį institutą. Po studijų dirbo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vadovavo Šiaulių m. Jono Laužiko specialiąjai mokyklai, vėliau persikėlus į Druskininkus, dirbo „Saulės“ pagrindinėje mokykloje. Birutė su vyru daug metų šoko ir dainavo Druskininkų Bočių kolektyve „Suktinis“.             Birutė Ramonienė (Šipelienė  Jurevičiūtė) visų ją pažinojusių atmintyje išliks, šilta, paprasta, pareiginga, nuoširdi kolegė, puiki mokytoja ir vadovė. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.

Su liūdesiu ir pagarba,
buvę kolegos.

 

Atsisveikinimas:
Druskininkų m. laidojimo namuose „Okona“ (Veisiejų g. 32)

2019 m. rugsėjo 7 dieną nuo:  val. 12.00 val.  iki:  20.00 val.

2019 m. rugsėjo 8 dieną nuo:  val.  8.30   iki:  16.00  val.

Šv. Mišios:
 2019 m. rugsėjo 7 dieną
Druskininkų m. Švč. Mergelės Marijos Škapliernės bažnyčioje: 18.00 val.

Karstas išnešamas:  
2019 m. rugsėjo 8  dieną:  16.00 val.

Laidotuvės:

2019 m. rugsėjo   dieną   16.00 val.
Druskininkų miesto Ratnyčios  (naujosiose) kapinėse šeimos kapavietėje.