Taip nutinka todėl, kad pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui pamirštama apie tai informuoti rinkliavos už atliekų tvarkymą administratorių – Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą. Negavus tokio pranešimo, sąskaitos ir toliau siunčiamos buvusio savininko vardu, o jų negaunančiam naujajam savininkui kaupiasi skolos.

Dėl to neretai kyla nesusipratimų ir nemalonių situacijų. Jų būtų išvengta, jei nekilnojamojo turto savininkai laikytųsi teisės aktuose numatytos nuostatos, kuri numato, kad pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui jis privalo apie tai informuoti rinkliavos administratorių. Pranešti apie pasikeitusį turto savininką galima paskambinus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą telefonu (8 315) 72842 arba parašius elektroniniu paštu info@alytausratc.lt.

Gyventojus, tapusius naujo nekilnojamojo turto objes

ktų savininkais, apie tai prašoma pranešti ne vėliau kaip per 30 dienų.