Danielius Jakubavičius

Apie 1963-iuosius metus Alytaus rajono Alovės krašte atsirado pirmieji savadarbiai traktoriukai su vadinamo zytuko, žvejybos ūkyje naudojamu varikliu.

To pradininkas buvo Juozas Miškauskas, dirbęs vietos dirbtuvėse kalviu, kuriam kaip ir visiems to meto kolūkiečiams, reikėjo kažkuo apdirbti savo turimą žemę.

Nagingas meistras per porą dešimtmečių iš viso surinko apie 12 tokių įdomių mechanizmų, kurių iki šių dienų išliko vos vienas kitas.