Rūta Averkienė

Per Lietuvą dviračiais, papuoštais trispalvėmis ir Vyčio vėliavomis,  keliaujantys valstybės šimtmečiui skirto projekto „Valstybė tai Tu arba LT-100: Dviračiais aplink Lietuvą“ dalyviai savo žygį įamžina prasmingomis iniciatyvomis. Dvi dienas keliavę per Varėnos rajoną, žygeiviai čia taip pat paliko reikšmingų ženklų.

Istorinėje Dzūkijos sostinėje Merkinėje, žiede, iš kurio veda keliai į Vilnių, Druskininkus, Alytų ir Lenkiją, iškelta Vyčio vėliava, o Marcinkonių kaime pastatytas kryžius iš dviračių detalių. Iš toli plevėsuojanti Lietuvos istorinė vėliava nuo šiol liudys Merkinės miestelio svarbą ir įtaką mūsų valstybės raidai bei istorinei atminčiai. Šios idėjos sumanytojas – žurnalistas ir keliautojas Vytaras Radzevičius. Tai simboliška ir prasminga jo dovana Merkinei bei gausiai pro ją keliaujantiems žmonėms. Prie projekto „Valstybė tai Tu arba LT-100: Dviračiais aplink Lietuvą“ prisijungęs ir jo dalyviams giedant tautinę giesmę Lietuvos istorinę vėliavą drauge su LKA keliautojų klubo prezidentu Rolandu Lubiu kėlęs Vytaras Radzevičius sako, jog jam ši iniciatyva yra labai svarbi, o pati vėliavos kėlimo ceremonija jaudinanti ir įsimintina. Jis yra didelis Varėnos krašto mylėtojas ir vertas didžiausios pagarbos! Visus dalyvius pasveikino ir už Merkinę puošiančią vėliavą padėkojo Merkinės bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas. „Merkinei didelė garbė, jog šioje sankryžoje iškelta Vyčio vėliava“, – sakė jis.

Iškėlę Vyčio vėliavą, žygio dalyviai aplankė Merkinės krašto muziejų. Žygeivius sutiko ir apie Merkinės turtingą ir įdomią istorinę praeitį papasakojo muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas. Juk kadais Merkinės mieste skambėjo keturių bažnyčių ir cerkvės varpai, miesto rotušėje posėdžiavo magistratas, dviejuose vienuolynuose vienuoliai mokė lotynų kalbos, poetikos ir retorikos, o rūmų menėse šoko gražiausios Europos moterys. Miestelio centre esančiame viename seniausių išlikusių istorinių Merkinės pastatų – Vazos name – lankydavosi ir miestelio centrinėje aikštėje mirė karalius Vladislovas Vaza, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais apsistodavo didikai ir karaliai – Vytautas Didysis ir Jogaila, Švedijos karalius Karolis XII-asis, Rusijos caras Petras I-asis ir kiti. Istoriniai šaltiniai byloja, kad Vladislovas Vaza su Merkine susijęs tiek pat, kiek ir su Lietuva. Jis Merkinei jautė ypatingus sentimentus, atvykęs čia praleisdavo savaites ir net mėnesius, o vykti į Vilnių ne visada ir noro turėdavo. Nenuostabu, nes čia valdovas buvo apgyvendinęs savo didžiąją meilę Jadvygą Lužkovską, čia augo jo nesantuokinis sūnus Vladislovas Konstantinas. Su Vladislovo Vazos vardu susijusi ir vaizdingoje vietoje šalia piliakalnio stovinti buvusi dvarvietė.

Iš Merkinės žygio dalyviai, lydimi Vytaro Radzevičiaus, pasuko Ryliškių link.

LKA keliautojų klubo prezidentas Rolandas Lubys pasidžiaugė, jog kelionė per Varėnos kraštą visiems žygeiviams paliko neišdildomų įspūdžių. „Mūsų projektas skirtas šimtmečiui. Važiuodami aplink Lietuvą, puoselėjame istorinę atmintį, dalijame rankų darbo vėliavėles, skleidžiam lietuvybės idėją. Kodėl vėliavą iškėlėme Merkinėje? Norėdami pažymėti Lietuvos vietas išskirtinais taškais, ten, kur yra keliai, netoli prie įvažiavimų į Lietuvą, žadame iškelti dvidešimt tris Vyčio vėliavas įvairių kelių sankryžose, nesvarbu, ar tai būtų dideli keliai, ar žvyro keliukai, kad žmonės matytų ir žinotų, jog įvažiavo į Lietuvą. Iš vietų, kuriose pabuvojome Varėnos rajone – labai puikūs įspūdžiai. Labai smagu, kad esam visur nuoširdžiai sutinkami. Kuo mažesnė bendruomenė, tuo nuoširdžiau mus sutinka – su vaišėm, dainomis ir net šokiais. Varėnos rajone buvom net du kartus pavaišinti grybiene!  Aplankėme A. Barausko užkardą, nakvojome Panočių mokykloje, sustojome pasieniečio A. Barausko žūties vietoje Ūtos kaime. Dubičiuose aplankėme stovyklaujančius vaikus, įteikėme istorines vėliavėles, jiems pasakojome apie žygio svarbą. Marcinkonyse, kelių sankryžoje, pastatėme kryžių, sumontuotą iš dviračių detalių. Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška padėkojo mums už pastatytą kryžių, kuris nuo šiol saugos visus važiuojančius pro šį kaimą. Nakvojome prie Kastinio ežero Marcinkonyse. Esam dėkingi nuoširdžiai ir labai vaišingai Marcinkonių bendruomenei – jis mus pavaišino labai skaniais dzūkiškais patiekalais. Na, o Merkinė iš viso sužavėjo savo įdomia ir turtinga istorija, ji yra išskirtinis ir vertas dėmesio Lietuvos miestelis“, – gerais įspūdžiais dalijosi klubo prezidentas R. Lubys.

Šia šimtmečiui skirta interaktyvia socioedukacine-kultūrine kelione aplink Lietuvą siekiama puoselėti ir ugdyti Lietuvos piliečių pilietinį sąmoningumą ir vertybes, stiprinti lietuvių, gyvenančių už Lietuvos valstybės sienos, tautinį identitetą,
skatinti aktyvų ir gyvą Lietuvos grožio ir autentikos pažinimą didinant pilietinę edukaciją.
Šimtmečio  žygis aplink Lietuvą buvo pradėtas S. Daukanto aikštėje Vilniuje liepos 6 d. Važiuojant perimetru aplink Lietuvą, žygeiviai lankys gamtinius, istorinius ir kitus objektus – partizanų ir įvairių mūšių vietas, paminklus, muziejus, atodangas ir kt. bei lankyti savo veikla Lietuvą garsinančius piliečius, kariuomenės padalinius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasieniečių užkardas. Planuojama nuvažiuoti apie 1800 km. Planuojama kelionės trukmė – apie 26 dienos. Viso projekto eigoje sustojimo vietose organizuojami interaktyvūs socioedukaciniai renginiai – seminarai, viktorinos apie Lietuvos šimtmečio istoriją. Žygio metu planuojama iškelti dvidešimt tris Vyčio vėliavas, pastatyti keturis kryžius Lietuvos labiausiai nutolusiuose šiaurės, rytų, vakarų ir pietų taškuose.
Visą maršrutą pasiryžę numinti maždaug dvidešimt keliautojų. Bet kuriame kelionės etape gali prisijungti aktyvūs piliečiai.

„Šiuo projektu siekiame, kad prie Lietuvos šimtmečio minėjimo gali prisidėti paprasti piliečiai, nepriklausomai nuo socialinės ir materialinės jų padėties. Į projekto įgyvendinimo veiklas bus įtraukti pasienio zonose gyvenantys Lietuvos piliečiai ir už Lietuvos sienos –Punsko, Seinų –gyvenantys lietuviai. Interaktyvūs socioedukaciniai renginiai bus organizuojami netradicinėse vietose: vakaronėse prie laužo, prie edukacinių objektų, svečiuodamiesi pas nusipelniusius Lietuvai piliečius ir pan.“.

Šis prasmingas projektas – puikus pavyzdys, jog tikruosius savo šalies patriotus liudija prasmingi darbai!