Dalijamės Tautvydo Prieskienio archyvu.

Štai kaip 2006 metais Kibyšių kapela šventė savo 10-ies metų gyvavimo gimtadienį: