Danielius Jakubavičius

Alytaus r. Alovės švč. Trejybės  bažnyčioje šiuo metu vyksta intensyvūs darbai: keičiamas stogas.

Kaip papasakojo ilgametis šios parapijos klebonas-monsinjoras Stanislovas Stankevičius, Alytaus rajono savivaldybės administracijos bažnyčios restauracijai paskirta 10 tūkstančių eurų finansinė parama ir vyskupo Jono Ivanausko pritarimas, leido jam dar kartą imtis nemažų statybos vadovavimo darbų.

Kadangi ši bažnyčia yra įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą, teko visus darbus ir restauravimo keitimo medžiagas suderinti su atsakingomis tarnybomis, kad vėliau nebūtų didelių nemalonumų.

O stogo keitimo visus darbus atlieka Alovės krašto puikūs statybininkai, kuriais klebonas-monsinjoras labai džiaugiasi ir tikisi jog visi numatyti darbai iki spalio vidurio bus užbaigti.

Stanislovas Stankevičius džiaugiasi geraširdžiais savo krašto ir ne vien savo krašto tikinčiaisiais, kurie prie šių nelengvų ir gana brangiai kainuojančių darbų prisideda savo finansinėmis aukomis. Kaip jis sako, tikrai dėl to nei vieno žmogelio prievarta nespaudžiantis ir neįpareigojantis, svarbiausia, kad kiekvienas norėtų prisidėti gera valia, juk čia visų mūsų Dievo namai. O jei jie gražūs ir patogūs bus, visiems bet kokia proga bus gera sugrįžti.

S.Stankevičius prisiminė neseną įvykį, kaip jo bažnyčioje buvo krikštijamas vaikutis, o jo jauni tėvai sužinoję, kokie čia darbai vyksta, nusprendė savo paskirtą šventinių iškilmių biudžetą stipriai apkarpyti ir daugiau paaukoti šiai šventovei.

Klebonas-monsinjoras linksmai pajuokavo, kad jei ir pritruks kiek  šioms statyboms finansų, kaip nors "išsilygins" kada ateity užpirktomis mišiomis ir būsimomis aukomis...

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kartu su Alovės parapijos klebonu-monsinjoru lapkričio mėnesį planuoja tikinčiuosius kviesti į  Alovėje vyksiančias iškilmingas mišias, kuriose bus pasimelsta ir  padėkota visiems geradariams bei palinkėta būti puikiais savo tėvynės sargais ir globėjais.

Lauryno Jakubavičiaus nuotraukos