Kur siųsti laišką, jeigu asmuo savo gyvenamąją vietą deklaravęs tiesiog kaime, ir nėra žinoma nei gatvė, nei namo numeris? Su tokia painia situacija susiduria Alytaus rajono seniūnai, taip pat kiti laiškų, siuntų siuntėjai ir tiekėjai. Todėl gyventojams primenama, kad jie kreiptųsi į seniūniją dėl gyvenamosios vietos deklaracijos patikslinimo arba ją patikslintų patys elektroninėje sistemoje.

 

Alytaus rajone dalies gyventojų deklaruotos gyvenamosios vietos adresas vis dar yra nepatikslintas, ir asmenys deklaravę gyvenamąją vietą tik kaime.

 

„Dauguma gyventojų nuo seno gyvenamąją vietą deklaravę kaime, tai yra,  nenurodę gatvės pavadinimo ir namo numerio, nors tokie jiems ir suteikti. Dėl to kyla problemų, norint siųsti jiems laiškus. Aiškios gyvenamosios vietos deklaracijoje nenurodžiusiems gyventojams skirta korespondencija dažnai atnešama į seniūniją. Jeigu žinome, kur gyvena siuntos gavėjas, paštininkui ar kurjeriui pasakome. Jeigu paštininkas dirba seniai, situaciją žino, gyventojus pažįsta, dažnai ir nesiaiškindamas, kur gyvena asmuo, pristato laiškus ar siuntas. Tačiau jeigu darbuotojas naujas, labai dažnai siuntos, laiškai gavėjo nepasiekia, yra grąžinamos siuntėjui“, – sakė Krokialaukio seniūnijos seniūnė Gintarė Navickienė.

 

Gyvenamosios vietos savininkui deklaruojant, tikslinant gyvenamąją vietą, taip pat tikslinant visų kartu gyvenančių asmenų adresus, reikia kreiptis į seniūniją su Registrų centro išrašu, patvirtinančiu nuosavybės teises. Deklaruoti gyvenamąją vietą galima ir savarankiškai.

 

„Visiems nekilnojamojo turto objektams yra suteiktas konkretus adresas: gatvės pavadinimas ir namo numeris. Jeigu asmuo nesikreipė į seniūniją dėl gyvenamosios vietos adreso taisymo, keitimo, o tik iš Registrų centro išsiėmė išrašą su naujuoju adresu, tai jo gyvenamosios vietos deklaracija ir lieka nepasikeitusi. Adreso priskyrimas nekilnojamojo turto objektui ir savininko gyvenamosios vietos deklaravimas tarpusavyje nesusieti, ir automatiškai asmenų gyvenamoji vieta nepasikeičia“ – sakė Alytaus seniūnijos vyr. specialistė Laurita Marčiulionienė.

Gyventojai pagal savo gyvenamąją vietą turėtų kreiptis į seniūniją raštu dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo. Prašymus dėl deklaravimo duomenų pakeitimo gali pateikti patalpos savininkai (bendraturčiai) arba asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą.  Jeigu prašymą pildo patalpos savininkas (bendraturtis), jis prašyme pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenis turi nurodyti visus patalpoje (bute, name) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Asmuo, kuris nėra savininkas (bendraturtis), prašyme ištaisyti ar pakeisti deklaravimo duomenis gali nurodyti tik kartu gyvenamąją vietą deklaravusius savo šeimos narius. Pildant prašymą, būtinai reikia nurodyti konkrečius deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas).  Deklaravimo įstaiga (seniūnija) turi teisę pareikalauti, kad gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar asmuo, pateikęs prašymą, pateiktų ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

„Taip pat prašymus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo galima pateikti elektroniniu būdu – seniūnijos, kurioje nori deklaruoti gyvenamąją vietą elektroniniu paštu,  pridedant prašymo formą ir asmens, pildžiusio prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją“, –  sakė L. Marčiulionienė. 

Jeigu norima naikinti gyvenamosios vietos duomenis, tai galima padaryti per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt/portal/

Alytaus rajono savivaldybės informacija