Apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2020“ nugalėtojai Lazdijų rajone.
„Metų ūkis 2020“ 1 vietos nugalėtojas – ūkininkas Tomas Zablackas (Kučiūnų seniūnija).
„Metų ūkis 2020“ 2 vietos nugalėtojas – ūkininkas Mindaugas Varnelis (Veisiejų seniūnija).
„Metų ūkis 2020“ 3 vietos nugalėtojai – ūkininkai Janina ir Rimantas Grubiai (Šeštokų seniūnija).
Nominacijos „Stipri bendruomenė – kaimo ateitis“ nugalėtojai – Varnėnų kaimo bendruomenė.
Nominacijos ,,Aktyviausiai plėtojama „trumpoji maisto grandinė nuo lauko iki stalo“ nugalėtojas –ūkininkas Vidas Varnelis (Kapčiamiesčio seniūnija).
Nominacijos ,,Už bitininkystės puoselėjimą“ nugalėtojas – bitininkas Vytautas Ažukas (Lazdijų seniūnija).
Nominacijos ,,Gražiausiai tvarkomas vienkiemis“ nugalėtojas –gyventojas Evaldas Kazlauskas (Būdviečio seniūnija).
Nominacijos ,,Pažangiausias naujakurys“ nugalėtojai – gyventojai Rima ir Virginijus Čerkauskai (Krosnos seniūnija).
Konkurso „Mažasis ūkininkas 2020“ nugalėtoju tapo Jonas Liaukonis, savivaldybės Facebook paskyroje surinkęs daugiausia patiktukų.
Simbolinės padėkos dovanėlės ir savivaldybės merės Ausmos Miškinienės padėkos raštai įteikti ir kitiems konkurse dalyvavusiems kraštiečiams.
Sveikiname konkurso nugalėtojus ir visus dalyvavusius bei dalinamės gražiausiomis akimirkomis.
Nuotraukos bus paskelbtos šiek tiek vėliau: