Rūta Averkienė

Gražiausiais Dzūkijos šilais apsisiautęs Margionių kaimas unikalus ne tik gražia gamta, Vėlinių laužais, bet ir tuo, kad gali didžiuotis vienintelis Lietuvoje turįs jau devyniasdešimt ketvirtus metus gyvuojantį klojimo teatrą, kuriame vaidina kaimo žmonės. Čia daugybę metų vyksta smagios kaimo šventės ir kiti renginiai, daugiau kaip dešimtmetį – tradicinės kaimo teatrų šventės–konkursai „Citnaginė“ režisieriaus Juozo Gaidžio premijai laimėti, į kuriuos suvažiuoja teatro mylėtojai iš visos Lietuvos.

Šių metų rugsėjį kaimą ištiko nelaimė – iki pamatų sudegė klojimo teatro pastatas. Bet margioniškiai nusiminė neilgam. Davę sau priesaiką, kad ,,sudegė teatro klojimas, bet klojimo teatras gyvuoja!”, aktyvūs, mylintys savo kaimą žmonės susitelkė bendram tikslui ir darbui – autentiško, dzūkiško Klojimo teatro pastato atstatymui. Negana to, jie net ir neturėdami klojimo, nesiliauja vaidinti. Repeticijos, kaip ir prieš penkiasdešimt metų, po gaisro vyko tai vieno, tai kito kaimo artisto namuose, o prieš kelias dienas jie pakvietė į premjerą ir dzūkiška tarme įtaigiai suvaidino Rimutės Avižinienės režisuotą pjesę „Kuprotas oželis“ pagal Sofiją Čiurlionienę – Kymantaitę. Žiūrint šį šmaikštų Marcinkonių kultūros centre vykusį spektaklį, buvo galima dar kartą įsitikinti, kad iš  charizmatiškų margioniškių vaidybos galėtų pasimokyt ir profesionalai. Tąvakar visi artistai žiūrovams tarsi dovanojo po mažą teatro magijos stebuklą. Labai įtikinamai į mylimosios Onutės vaidmenį įsikūnijo Rūta Šerelytė,  mylimojo Jonelio  vaidmenį šauniai suvaidino Lukas Povilauskas, Motinos – Vilija Šimkonytė, Bobulės – Audronė Pipienė, Našlio – Vytautas Jeremičius, Piršlio – Ramūnas Saulevičius, Berno – Arūnas Gulgys. Šventę tautiška giesme tradiciškai  pradėjo ir savo kaimo himnu baigė dainingosios Margionių folkloro ansamblio moterys, o kartu su jomis giedojo visi žiūrovai. Šauniai grojo muzikantas Vytautas Jezukevičius.

Marcinkonių kultūros centro direktorė, ilgametė Margionių klojimo teatro vadovė ir režisierė Rima Avižinienė pasidžiaugė, kad margioniškiai yra ypatingi, jie tikrai kupini kūrybinės charizmos. Nėra Margionyse tokio namo ar šeimos, iš kurios kas nors nebūtų šiame teatre vaidinęs. Kaime tarsi dar tebeplevena prieš beveik trisdešimt metų į Amžinybę iškeliavusio kaimo šviesuolio, poeto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio dvasia. Ir kas nuostabiausia, kad margioniškiai, pirmąkart 1929 metais suvaidinę A.Vilkutaičio-Keturakio komedijoje ,,Amerika pirtyje“, kurią, vietinio jaunimo padedamas, pastatė Margionių pradžios mokyklos mokytojas Teofilis Sukackas, vaidina iki šiol.

Padėkos žodį Margionių kaimo artistams bei visai aktyviai bendruomenei skyrė Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška.

Margionių bendruomenės pirmininkė Lina Vosylienė padėkojo organizatoriams ir dalyviams už nuostabi teatrų šventę. Ji taip pat dėkojo geros valios žmonėms, kurie aukojo ir tebeaukoja klojimo teatro pastato atstatymui. „Atsirado daug geraširdžių žmonių, bet pinigėlių atstatyti klojimui trūksta dar daug. Norintys prisidėti prie Margionių klojimo teatro pastato atstatymo vis dar gali tai padaryti pervesdami auką į specialią banko sąskaitą“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkė. Daug kas savo auką prasmingam tikslui paaukojo ir tąvakar.

Po spektaklio dalyvių laukė dzūkiškos vaišės bei smagi vakaronė, kurioje skambėjo gražiausios senovinės Margionių kaimo dainininkių atliekamos dainos.

Geros valios žmonės, galintys ir norintys paaukoti Margionių klojimo teatro pastato atstatymui, savo auką gali pervesti: Margionių kaimo bendruomenė, asociacija, Swedbank AB, LT67 7300 0101 1881 0464. Paskirtis: Margionių klojimo teatro atstatymui.