Minint Lietuvos kariuomenės dieną Alytaus rajono savivaldybės vicemerė Dalia Kitavičienė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius dalyvavo minėjime prie paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytuje. Žuvusiems už Lietuvos laisvę su kitais renginio dalyviais padėjo gėlių, vicemerė savivaldybės vardu visiems palinkėjo sunkumus ir iššūkius valstybėje įveikti pasitelkiant partizanų kovos atramą  – drąsą,  ištvermę, pasitikėjimą ir tikėjimą.

„Labai simboliška ir garbinga stovėti čia, prie šio paminklo. Nes partizaninės kovos, partizaninis judėjimas yra simbolis to, ko  nei iš žmogaus, nei iš tautos iki galo pavergti neįmanoma. Gyvename kitokioje Lietuvoje – saugesnėje, laisvoje Lietuvoje“, – kalbėjo vicemerė. Ji pakvietė visus pasitelkti partizanišką drąsą, ištvermę, pasitikėjimą ir tikėjimą įveikiant tiek vidaus, tie išorės šalies priešus. „Tad šitų visų dalykų nuo visos Alytaus rajono  savivaldybės, ypač nuo mero Algirdo Vrubliausko, linkiu jums visiems, sau ir kiekvienam iš mūsų. Gražios šventės ir gražaus  viltingo tikėjimo – viskas bus gerai“, – minėjime kalbėjo rajono vicemerė D. Kitavičienė.

Rajono savivaldybės vadovai Lietuvos kariuomenės dienos proga sveikino minėjime dalyvavusius Politinių kalinių ir tremtinių, šaulių organizacijų atstovus, karius, pabendravo su 89 –erių Dainavos apygardos partizanu Justinu Padegimu-Upeliu.

Po Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo Alytuje pasiekė liūdna žinia, kad mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Savivaldybės vadovai reiškia užuojautą jo šeimai ir bendražygiams.

Minėjime Alytuje kalbėjo Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, karius pasveikino taip pat ir Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono ir kartu Alytuje dislokuotos Lietuvos karinių pajėgų įgulos vadas pulkininkas leitenantas Darius Kisielius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas ir valdybos pirmininkas Vladas Songaila.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pirmojo laipsnio žymeniu už nuopelnus Lietuvai apdovanoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas ir tremtinys Romualdas Požėra.

Aktyvus partizaninis karas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko 1944–1953 metais. Su sovietų okupacija Lietuvoje pokario metais kovojo apie 50 tūkst. partizanų, per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų žuvo.                     

Alytaus rajono savivaldybės informacija