2019 m. sausio 30 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vyko VIII Lietuvos  jaunųjų atlikėjų  konkursas-seminaras ,,Linksmoji polkutė 2019“. Konkurso tikslas - populiarinti įvairiais muzikos instrumentais atliekamas įvairių tautų ir Lietuvos regionų polkas.

Konkurse varžėsi daugiau nei 96 dalyviai iš įvairių muzikos ir meno mokyklų: Rokiškio Rudolfo Lymano, Eišiškių, Kauno Miko Petrausko, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Klaipėdos Juozo Karoso, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Kauno r. Garliavos, Trakų, Elektrėnų savivaldybės Vievio, Prienų, Elektrėnų, Plungės Mykolo Oginskio, Raseinių, Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Molėtų ir Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos, Daugų Vlado Mirono gimnazijos Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Alytaus jaunimo centro  Dainų ir šokių ansamblis ,,Tarškutis“, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus ir  Alytaus r. meno ir sporto mokyklos.

Atvykę iš visos Lietuvos solistai, duetai, tercetai, kvartetai ir įvairios sudėties ansamblių dalyviai pademonstravo savo gebėjimus, pabendravo, pasidalino patirtimi, užmezgė draugiškus ryšius; suteikė galimybę paklausyti kitų tautų ir kompozitorių aranžuotų įvairių polkų. Konkurso iniciatorė – mokyklos mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė. Dalyvius vertino konkurso komisija – pirmininkė, direktoriaus funkcijas vykdanti mokytoja metodininkė  Laima Zalanskienė; nariai - Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytoja ekspertė Rita Auksoriūtė; Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojas ekspertas Dainius Platūkis; Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja metodininkė Danutė Zaveckienė ir Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Edita Radvilavičienė.

Nuotaikinga polka visus susirinkusius pasveikino Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojų kvintetas. Konkurso vedėja vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė išsamiai ir turiningai atskleidė polkos atsiradimo kelią. Pirmoje konkurso dalyje varžėsi – solistai instrumentalistai muzikuojantys akordeonais, kanklėmis, fortepijonu, saksofonu, kornetu, smuiku, trimitu, fleita.

Pertraukos metu mokiniams edukacinį užsiėmimą ,,Linksmieji taškeliai“ vedė dailės mokytojas Evaldas Ostrauskas. Mokytojai tuo metu dalijosi savo patirtimi, įspūdžiais bei emocijomis ir dalyvavo seminaro pristatymuose - ,,Teigiama muzikos ir dailės dermė“ (vyresnioji dailės mokytoja Ingrida Vaitkienė), ,,Mokytojo kompetencijos reikšmingumas ugdymo procese“ (mokytoja metodininkė Edita Radvilavičienė) ir kituose.

Antroje konkurso dalyje visus susirinkusius džiugino vienarūšių ir įvairios sudėties ansamblių atlikėjai. Džiaugiamės ir didžiuojamės visais dalyvių pasirodymais, nes visus susirinkusius vienijo kūrybos, puikios bendrystės, talentų šventė. Komisijai paskelbus rezultatus, šauniausieji konkurse dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir laureato diplomais, rėmėjų specialiaisiais prizais bei atminimo dovanėlėmis. Diplomu apdovanoti ir Alytaus r. meno ir sporto  mokyklos duetas Skaitė Makselytė, 6 fortepijono klasė ir Ąžuolas Karpiejus, 3 fortepijono klasė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė).

Esame dėkingi renginio rėmėjams: Alytaus rajono savivaldybei; UAB ,,Lankava“ generaliniam direktoriui Mantui Karaliui; ūkininkui Audriui Banioniui; UAB ,,Brolimo“ direktoriui Danieliui Andrijevskiui; UAB ,,Vita Baltik International“  generaliniam direktoriui Vladislavui Gunevičiui; UAB parduotuvės ,,Suvingis“ direktorei Albinai Zenevičienei; UAB ,,Staginis“ direktoriui Kęstučiui Jurgelioniui; už metodinę pagalbą Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinio administratorei Rimtautei Dapkevičienei; informaciniams rėmėjams – Danielius.net; Dainavos žodis; Alytaus naujienos. 

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija