Danielius Jakubavičius

Štai taip prisistato Luksnėnų moterų ansamblis "Alasėlis" vad. Genovaitė Švabienė. (Alytaus r.) Iš Vlado Krušnos archyvų.