Laima Lebednykaitė

Birželio 21d. Matuizų kaime Varėnos r. vyko koplytstulpio ,,Matuizų bibliotekai atminti 1948 m.'' šventinis pristatymas, kurio metu jis buvo ir šventinamas. Šis koplytstulpis pasakoja Matuizų senojo kaimo istoriją, kaimo žmonių gyvenimą, buitį ir etnografiją. Visatai atspindi trys koplytstulpio detalės: rūtos šakelė(gyvybingumo šaltinis), ąžuolo lapai su gilėmis(galybės, stiprybės, energijos šaltinis), pelėda(išminties ir žinojimo šaltinis).

Šventinis renginys prasidėjo Šv. mišiomis Matuizų koplytėlėje, kurias aukojo ir koplytstulpį pašventino Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Ernestas Maslianikas. Po mišių matuiziškiai ir  jų svečiai pėsčiomis ėjo senojo Matuizų kaimo gatvele iki koplytstulpio, kur vyko meninė renginio programa. Čia sveikinimo žodį tarė Matuizų seniūnas Mindaugas Matuiza, į koplytstulpio iškilmes atvykę LR Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas ir Juozas Baublys, Varėnos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė. Šilčiausius sveikinimus, dainas, muzikinius kūrinius bei spektaklius dovanojo Varėnos viešosios bibliotekos atstovai, Nedzingės moterys, Matuizų kaimo žentas Stasys Junda.

Šventę vainikavo bendras visų šventės dalyvių šokis prie koplytstulpio ir šiltas bendravimas prie arbatos Matuizų kaimo bibliotekininkės ir šio renginio pagrindinės iniciatorės Vidutės Stadalnykienės kieme.