Šiemet sukanka šešiasdešimt penkeri metai, kai 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje sovietų budeliai įvykdė mirties nuosprendį vienam iškiliausių Dzūkijos bei visos Lietuvos partizanų vadų Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Šios žūties metinių išvakarėse Merkinėje ant kalvelės šlaito Seinų ir Nemunaičio gatvių sankryžoje didžiam Lietuvos partizanų vadui atidengtas paminklas – ant akmeninio postamento stovinti bronzinė skulptūra „Vanagas su vanagėliu“ – ir atidarytas akmenimis grįstas jo vardu pavadintas skverelis. Praėjusių metų pavasarį ši skulptoriaus Gintauto Lukošaičio sukurta skulptūra pristatyta Karo muziejuje Kaune, o iš ten atkeliavo į Merkinę ir iki šiol buvo eksponuojama Merkinės krašto muziejuje.


Iškilmingas Lietuvos partizanų vado ir 1954–1957 metų faktinio su sovietų okupantais kovojusios Lietuvos valstybės vadovo A. Ramanausko–Vanago skverelio su paminklu inauguracijos renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Jas už legendinį partizanų vadą bei visus žuvusius miškuose, negrįžusius iš lagerių ir tremties partizanus, politinius kalinius ir už gyvus likusius laisvės kovų dalyvius aukojo Merkinės dekanato dekanas, teologijos mokslų daktaras, kunigas Robertas Rumšas. Pamokslo metu kunigas pažymėjo, jog visada, tomis net ir didžiausių išbandymų dienomis kovotojus už laisvę gelbėjo ir stiprybės suteikė Dievas ir malda. „Kviečiu melstis už mūsų brangius žuvusius didvyrius, pagerbti juos, nes jie jauni savo gyvybes paaukojo, kad mes šiandien būtume laisvi. Kviečiu patiems gyventi Viešpaties šviesoje ir susimąstyti, ką mes, šios epochos piliečiai, turime daryti, kad Tėvynėje būtų daugiau šviesos, supratimo. Žinoma, būti Lietuvos patriotais“, – kalbėjo klebonas. Šv. Mišių metu giedojo Merkinės bažnytinis choras, vadovaujamas Kęstučio Breidoko. Po bažnyčios skliautais nuskambėjo smuikininkės, Pietų Lietuvos partizanų vado Juozo Vitkaus–Kazimieraičio vaikaitės Vilijos Pranskienės jautriai atliktas kūrinys „Ave Marija“ ir visų sutartinai sugiedotas Lietuvos himnas.

Po Šv. Mišių bažnyčioje iškilmingos eisenos dalyviai nuo bažnyčios žygiavo į skverelio vietą. Renginyje dalyvavo A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Seimo nariai Juozas Baublys ir Angelė Jakavonytė, Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, tarybos nariai, Alytaus A. Ramanausko–Vanago gimnazijos bendruomenė, merkiniškiai, rėmėjai ir kiti garbūs svečiai. Partizanų vadą pagerbė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos kariuomenės padalinių vadai, Merkinės šauliai ir kitų organizacijų atstovai, grojo Sausumos pajėgų orkestras.


Skulptūrą atidengė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Kunigui Robertui Rumšui ją pašventinus, prie paminklo buvo padėtos gėlės, Lietuvos partizanų atminimas pagerbtas tylos minute. Po jos Merkinės dangų sudrebino trys Garbės sargybos kuopos karių iššautos salvės. Pirmoji – Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Antroji – Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui–Vanagui ir visiems Lietuvos partizanams. Trečioji salvė buvo skirta kovojančios Ukrainos valstybei ir jos laisvės gynėjams. Visų susirinkusių vardu Merkinės šauliai išnešė gėles į memorialą Dainavos apygardos partizanams.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas kalbėjo, jog laisvės kovas liudija šimtai Lietuvos vietų, ir Merkinė – viena iš jų. „Adolfo Ramanausko–Vanago istorija primena, kad pasipriešinimo kova nesibaigia padėjus ginklą ar patekus į nelaisvę, ji tęsiasi iki paskutinės gyvenimo akimirkos. Vanagas buvo tas, kuris puikai tą suprato. Jis kovojo net ir tada, kai dėl baisių kankinimų jau negalėjo net pajudėti. Jo kova tęsėsi iki paskutinio atodūsio. Šiandieninis renginys liudija mūsų pagarbą tiems žmonėms, kurie dėl Tėvynės paaukojo savo gyvybes. Turiu didelę viltį, kad artimiausiais metais iš slaptų kapų bus prikeltas dar ne vienas didvyris. Mūsų mokslininkai, tyrėjai tikrai daro daug siekdami atkurti tuos istorijos puslapius. Ateityje jie bus atkurti ir mes sužinosime dar daugiau“. Ministras dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie prasmingos iniciatyvos Merkinėje įamžinti A. Ramanausko–Vanago atminimą įrengiant skverelį ir pastatant jame paminklą.