Praėjusią naktį Alytaus rajone Meškučių kaime vilkas, apsilankęs Stasio Bakšio sodyboje, papjovė avį. Ir tokie įvykiai šiame kaime, esančiame šalia Varčios girios, atsitinka bene kas savaitę. Žmonės savo gyvūnų negali apsaugoti net aukštomis tvoromis. Sako, jog vilkai rudeniop moko savo vaikus puolimo taktikos, todėl tokių išpuolių išvengti beveik neįmanoma.