Ir dar kartą norisi parodyti itin įdomų akordeono (ir ne tik šio instrumento) virtuozą Kazį Astrauską, šiuo metu gyvenantį Alytuje, grojusį daugybėje įvairaus žanro kapelose ir ansambliuose. O turėdamas labai gerą atmintį, ir improvizaciją, niekada nesinaudoja natomis, dažnai pasinaudodamas savo improvizaciją ir išmonę.