Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nuo liepos pirmos dienos jau skaičiuojama pagal naują, savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą, tvarką. Ji buvo nustatyta šalies Vyriausybei nusprendus, kad rinkliavos dydis turi būti skaičiuojamas įvertinant pastoviuosius ir kintamuosius atliekų tvarkymo kaštus.

Už atliekų tvarkymą – kitokios sąskaitos

Sąskaitose už antrąjį šių metų pusmetį, kurias gyventojai gaus rugpjūtį, rinkliavos dydis bus apskaičiuotas pagal naują dvinarę sistemą, nurodant  pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dalies dydžius. 

Laukiant sąskaitų ne vienam atliekų turėtojui kyla klausimų: kokios lengvatos jam priklauso, kokiais atvejais atleidžiama nuo rinkliavos mokėjimo, kur dėl to kreiptis, kokius dokumentus pateikti?

Į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus atsako Alytaus regiono atliekų tvarkymo specialistai. 

Ar pagal naują skaičiavimo tvarką visi gyventojai privalės mokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą?

Pastoviąją rinkliavos dalį turės mokėti visi atliekų turėtojai. Jos dydis apskaičiuojamas pagal turimo nekilnojamojo turto plotą.

Kas galės nemokėti kintamosios dalies?

Nuo kintamosios dalies mokėjimo bus atleidžiami asmenys, kurie pateiks dokumentus, įrodančius, kad nuo 3 iki 12 mėn. nesinaudojo nekilnojamojo turto objektu arba negyveno jiems priklausiančiame būste.

Kokius tai įrodančius dokumentus jie turėtų pateikti?

Atliekų turėtojai, norintys, kad deklaruotu laikotarpiu jiems nebūtų skaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui arba savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą - sąžiningumo deklaraciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad deklaruojamu laikotarpiu nesinaudojo nekilnojamojo turto objektu arba negyveno jiems priklausiančiame būste, nenaudojo vandens ir elektros.

Tad kartu su sąžiningumo deklaracija reikės pateikti vandens (jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų) ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pradžios ir pabaigos rodmenis. Leidžiamas minimalus elektros energijos suvartojimo kiekis neturi viršyti 10 kWh/ mėn., sunaudoto vandens kiekis – 1 m3 per pusę kalendorinių metų.

Individualių namų, kuriems priskirti individualūs atliekų surinkimo konteineriai, savininkai,  deklaruojantys, kad nesinaudoja nekilnojamuoju turto, deklaruojamu laikotarpiu privalo komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius laikyti savo namo sklype, jų neišstumti už sklypo ribų, kadangi atliekų surinkimo paslauga jiems nebus teikiama. 

Kur galima užpildyti prašymą-deklaraciją ir pristatyti skaitiklių rodmenis?

Prašymą-sąžiningumo deklaraciją užpildyti ir dokumentus pristatyti galima savivaldybės administracijoje arba Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre. Prašymą bei dokumentus galima pateikti ir prisijungus prie vietinės rinkliavos mokėtojų savitarnos: http://mail.alytausratc.lt.  

Kaip bus vykdoma šiose deklaracijose pateiktų duomenų kontrolė?

ARATC turima sistema leidžia stebėti, ar individualūs konteineriai atliekų surinkimo dieną buvo išstumti iš kiemų, ar buvo pakelti.  Taip pat ARATC, savivaldybių ir seniūnijų darbuotojai nuolat vykdys kontrolę, tikrindami, ar deklaracijose pateikti duomenys atitinka elektros ir vandens skaitiklių parodymus.

Ar apskaičiuojant rinkliavos dydį bus taikomos kokios nors lengvatos?

Visi atliekų turėtojai turi teisę į įstatymo nuostata įtvirtintą lengvatą – už atliekų tvarkymą nemokėti daugiau kaip 1 proc. vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Pavyzdžiui, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra 300 eurų, mokestis už atliekų tvarkymą negali būti didesnis nei 3 eurai mėnesiui, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio būste šeima ar asmuo gyvena.

Dėl šios lengvatos taikymo mažas pajamas gaunantys asmenys turi kreiptis į savivaldybės, kurioje turi jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, Socialinės paramos skyrių arba seniūnijoje dirbančius socialinės paramos specialistus.

Jei atliekų surinkimo dieną konteineris nebus ištrauktas iš kiemo, ar už tai nereikės mokėti?

Alytaus regiono savivaldybės yra patvirtinusios minimalų konteinerių ištraukimų ir išvežimų per metus skaičių ir už tiek ištraukimų reikės mokėti, nepriklausomai nuo to, ar konteineris buvo ištrauktas ar ne. Tai padaryta, siekiant užtikrinti reguliarų konteinerių ištraukimą ištuštinimui, kad surinktos atliekos juose neužsigulėtų, nepradėtų pūti ir dvokti. Taip pat – kad jos nekeliautų į bendro naudojimo konteinerius.

Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių tarybos yra nusprendusios, kad minimalus 120 litrų konteinerių išvežimų skaičius yra 17 kartų, 240 litrų – 12 kartų per metus.

Atliekų turėtojai, besinaudojantys individualiais atliekų konteineriais, juos privalo laikyti savo namų valdose ir tik atliekų surinkimo dieną išstumti prie gatvės ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.