Alytaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina vaikų sveikatinimui skirtą projektą „Būk aktyvus – būk sveikas" (Nr. LT-PL-1R-081). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos ir Suvalkų.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą.
Projekto trukmė 18 mėnesių. Projekto pradžia 2017 01 01.
Bendras projekto biudžetas 991 643,91 Eur., iš kurių ERPF lėšos – 842 897,30 Eur., partnerių dalis – 148 746,61 Eur.
Alytaus miesto savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 220 542,50 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 187 461,12 Eur.
Viena iš projekte numatytų veiklų -  vaikų darželių lauko įrangos atnaujinimas ir priemonių, skirtų aktyviam laiko leidimui, įsigijimas. Įgyvendinant šią veiklą, savivaldybė įsigijo ir 6 vaikų darželiams perdavė naują sportinį inventorių, skirtą vaikų fizinės ir emocinės sveikatos gerinimui.  Naudodami minėtą inventorių, klubo Aukuras ir sporto klubo Šaulė atstovai vaikams veda sporto užsiėmimus, padedančius vaikams pamėgti aktyvų judėjimą ir gerinančius jų sveikatą.

Projekto vadovė Ingrida Leskevičienė