Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas arba naudojamas ne pagal paskirtį, savininkai turės mokėti didžiausią savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą 3 procentų  nekilnojamojo turto mokestį. 

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas arba naudojamas ne pagal paskirtį, preliminarų sąrašą 2020 m. Šį sąrašą parengė speciali savivaldybės administracijos komisija, apžiūrėjusi nenaudojamus, apleistus, neprižiūrimus arba naudojamus ne pagal paskirtį objektus. 

3 procentų nekilnojamojo turto mokestį  turės mokėti 11 objektų savininkai: po vieną – Alytaus, Punios ir Raitininkų  seniūnijose,  po 2 – Alovėje ir Simne, 4 savininkai - Daugų seniūnijoje. 

Alytaus rajono savivaldybės administracija informavo į preliminarų sąrašą įtrauktų nekilnojamojo turto objektų valdytojus apie planuojamą nustatyti turto mokesčio tarifą objektams, kurie yra apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami. Asmenys turėjo teisę ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti administracijai dokumentus, įrodančius, kad per minėtą laikotarpį buvo pagerinta nekilnojamojo turto būklė. Gauti 5 prašymai:  2 Simno sen., 1 Alovės sen.,  1 Punios sen. ir 1 Daugų sen. Komisija išnagrinėjo, įvertino pateiktus dokumentus ir nusprendė patenkinti 2 prašymus: 1 Simno sen., 1 Punios sen.  Kiti 3 prašymai netenkinti, kadangi nepateikti turto būklės pagerinimą įrodantys dokumentai. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija