2021 06 12 d. netikėtai mirė didžiausio Lietuvos plaktukų muziejaus įkūrėjas Saulius Matusevičius iš Degučių kaimo Vilkaviškio rajono.

Reiškiu gilią užuojautą savo buvusio bendradarbio (UAB "Alkesta") ir bendraminčio Sauliaus šeimai.

Labai netikėta ir skaudu tai išgirsti... Juk, Sauliau pats sakei, kad svajoji, jog į Tavo muziejų lankytojai atvažiuotų autobusais, kad Degučiuose būtų didelė muziejaus iškaba, kad.... Juk Tu visai tai pasiekei ir pačiame zenite išėjai. 

O po savaitės, birželio 20-ąją, Plaktukų muziejus -Tavo vaikas, švęs 3 - metų gimtadienį! Tik jau be Tavęs. 

Ilsėkis ramybėje! 

Informacija: Su velioniu Sauliumi Matusevičiumi atsisveikinti bus galima Keturvalakių bažnyčios šarvojimo salėje nuo rytojaus (14d.) vakaro. Rožančius bus giedamas antradienį 18:00 ir trečiadienį 10:45. Laidotuvių šv. mišios bus aukojamos trečiadienį 12:00. Po mišių Saulių išlydėsime į Keturvalakių parapijos kapines.