Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius aplankė Panemuninkų kaimo (Alytaus seniūnija) ūkininką Mindaugą Norkevičių.

Jaunasis ūkininkas sako, kad savo laukuose derlių jau nuėmė, dabar padeda kaimynams. Derliumi Mindaugas nesiskundžia, sako, jau nupjovęs 70 hektarų kviečių, iš kiekvieno prikūlęs vidutiniškai po 6 tonas grūdų. Iš 40 ha rapsų gavo po 3,3-3,4 tonos, iš 10 ha miežių prikūlė po 4 tonas grūdų. Buvo apsėjęs 15 ha plotą avižomis, prikūlė po 3 tonas iš hektaro, o iš 15 ha žieminių miežių gavo vidutiniškai po 4 tonas grūdų.

Javus Mindaugas Norkevičius iš karto veža parduoti įmonėms „Agrokoncernas“ ir „LinasAgra“.

                                                                          Alytaus rajono savivaldybės informacija

Nuotr.: Administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Pranskevičius ir ūkininkas M. Norkevičius javapjūtės laukuose.