Pasižvalgykime kas nutiko, gimė, mirė sausio mėn. 23 d. Lietuvoje ir pasaulyje:

1482 m. pirmą kartą išspausdinta šventoji žydų knyga Tora;


1783 m. gimė Stendalis, prancūzų rašytojas, vienas iš pirmųjų pradėjęs rašyti realistine forma (m. 1842 m.).


1793 m. Peterburge pasirašyta konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo. Rusijai atiteko didžioji Lietuvos dalis, Prūsijai skirtas Dancingo miestas ir nemaža Lenkijos dalis;


1832 m. – Eduardas Manė, prancūzų tapytojas, impresionizmo atstovas (m. 1883 m.).


1897 m. gimė Ieva Simonaitytė, Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. I. Simonaitytė laikoma žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje (m. 1978 m.).1999 – Vilniaus Rotušėje pirmą kartą surengtas Vienos pokylis;


1911 m. gimė Balys Karvelis, lietuvių aviakonstruktorius, sukonstravęs pirmąjį Lietuvoje plastikinį sklandytuvą „Lietuva“ (m. 1996 m.).


1972 m. – Jūratė Overaitytė, gydytoja, Lietuvos ir Alytaus rajono politinė bei visuomenės veikėja.