Danielius Jakubavičius

Kultūros darbuotoja, vargonininkė, šilkinio balso savininkė, jeigu reikia ir virėja, taip galima apibūdinti butrimoniškę Laimą Kalinauskienę. Moters gyvenimas nelepino, bet Laima jėgų visada atrasdavo muzikoje ir aktyvioje veikloje.

Pirmas mokytojas – vargonininkas

L. Kalinauskienė gimė 1966 m. Plasapninkų kaime, Butrimonių seniūnijoje. Baigusi aštuonias klases Butrimonyse, įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją. Pasirinko chorvedybą. Besimokydama šios specialybės, ji išmoko groti pianinu ir akordeonu.

Muzika, kaip ir daugeliui muzikantų, į Laimos gyvenimą atėjo dar vaikystėje. „Mane dešimtmetę mergaitę mama Genovaitė Rackienė nuvedė  pas vargonininką Joną Gudaitį patikrinti klausos, nes jautė, kad turiu polinkį muzikai“, – prisiminė Laima. Tada vargonininkas Laimos muzikinius gabumus įvertino puikiai ir ėmėsi ją mokyti groti vargonais.  O Laima buvo kruopšti mokinė, nepraleido nei vienos pamokos nežiūrint nei šalčių, nei prasto oro. Kruopštumas davė vaisių.  Sulaukusi 14-kos metų mergina jau pavaduodavo vargonininką.

Mokslai Kaune ir Vilniuje

Įstojusi į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją Laima pripažįsta, kad Butrimonis trumpam pamiršo, bet ne vargonų muziką. Ji sekmadieniais vargonais grojo Kauno Šv. Antano parapijos bažnyčioje, vadovavo bažnyčios chorui.

Pirmasis Laimos vyras, vos po 9 bendro gyvenimo metų, mirė. Bet pažinties su pirmąją meile niekados nepamirš. „Susipažinau su Antanu Punios kryžkelėje. Važiavau autostopu namo, pas tėvus. Antanas  mane pavėžėjo. Susidraugavome ir neužilgo ištekėjau“, – pasakojo Laima. Po vestuvių šeima gyveno vyro tėviškėje Punioje. Gimė vaikai. Tad mokslus Laima baigė neakivaizdiniu būdu, perėjusi į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją.

Gyvenimo smūgiai ir veikla

Moteris patyrė ne tik pirmo vyro netektį, bet ir 23-ejų metų sūnaus žūtį. Jai nepalūžti padėjo muzika ir kolektyvų žmonės, kurie ją supa. Pašnekovė nuo 1991 m. dirba Alytaus rajono kultūros srityje, vadovauja folkloro ansambliui „Dėdės ir dėdienės“, estradiniam kolektyvui „Crescendo“, vargonininkauja Butrimonių bažnyčioje beveik 40 metų.  „Turiu dar vieną veiklą. Organizuoju gedulingus pietus Butrimonyse“, – sako aktyvi moteris. Pasak jos,  norint kaime pragyventi, reikia daug dirbti.

Laima apgailestauja, kad dabar mažiau žmonių ateina į bažnyčią, bet choras ištikimai kiekvieną sekmadienį gieda. Ji džiaugiasi, kad chorą ir kolektyvą papildo jauni žmonės.

„Džiaugiuosi savo pirmąją anūke. Mano svajonė, kad tik vaikams gyvenime sektųsi ir jiems nieko netruktų“, – apie savo svajones kalba butrimoniškė L. Kalinauskienė.

Laimos darbas ir triūsas kultūros srityje ne kartą įvertintas Alytaus rajono savivaldybės vadovų padėkomis ir nominacijomis.

Straipsnis laikraštyje "Dainavos žodis"