Auksė Čyžiūtė žvalgėsi kaip Luksnėnuose Alytaus rajone vyko pirmasis "Šokvakarių" pokylis su grupe "Aidas". (2021 09 24)

Ačiū organizatoriams Dalei Kočiūnei, Antanui Morkeliūnui ir Vaidui Gumauskui.

Video: