Alytiškė poetė Scholastika Kavaliauskienė nuo 14 metų visada kažką kūrė ir puikiu žodžiu gražino žmonių kultūrinį gyvenimą. Tai buvo ir romanas, ir apybraižos apie Dzūkijos kaimų likimą, dvi knygelės vaikams, o daugiausiai tai - eilėraščiai, kuriuos į savo repertuarą yra paėmęs ir ne vienas žymus dainininkas.

Nuoširdžiame pokalbyje poetė prisipažino, kad nors sunkūs pokariai laikai buvo beprotiškai sunkūs, tačiau vėlesni gyvenimo etapai kūrybai buvo visai gražūs. Sutikti žmonės, o ypač dukra, kažkaip vis ragino nesustoti ir rašyti bei leisti knygas. O šiandien jų visa dvidešimtis, o neparašyta dar daug apie ką... 

Pasižiūrėkite video interviu: